1956 - 2016

Pápai Tamás László – 1956-os emlékművek a XVIII. kerületben

Pestszentlőrincen a 1956-os forradalom három szimbolikus dátumának van emlékhelye. Október 23-áról – a forradalom kitörésének napjáról – a Béke téren; november 4-éről – a forradalom leverésének napjáról – a Hargita téren; június 16-áról – Nagy Imre kivégzésének és újratemetésének napjáról (Mártírok napja) – a lőrinci temetőben szervez az önkormányzat megemlékezést minden évben.

Az első hivatalos megemlékezést 1956 újra forradalommá nyilvánítása után tartották meg a kerületben. Az 1956-os áldozatok emlékére 1990-ben állították fel Koczogh András kopjafáját a Béke téren. 1990. november 11-én avatta a Pestszentlőrinci Polgár Egylet, Somogyi László plébános és Krassó György. A kopjafa a tér Királyhágó utca felé eső részén állt. Ettől kezdve itt voltak a kerületi október 23-i megemlékezések. A 40. évfordulón, 1996-ban a tér közepére helyezték, ekkor került a központi kopjafa mellé a másik két oszlop, 1956 hősei és mártírjai, illetve áldozatai névsorával.

1998. augusztus elején a kopjafákat ellopták, a teret feldúlták. Frech’ Ottó újrafaragta, megújította az emlékművet, hűen idézve az eredetit. A középső, legmagasabb kopjafa 2,5 m magas, a szatmárcsekei temető csónakos kopjafáit idézi. Mindháromnak eltérő a díszítése. Az emlékhely ekkor kapta a bazaltköves lábazatot.

2014-ben átépült, megújult a Béke tér, nagyobb lett a zöldfelület. Az emlékmű bazaltköves lábazatát megszüntették, a három kopjafát felújították. A kopjafák és a mögöttük található tiszafák nagyjából korábbi helyükön maradtak.

1998-ban Frech’ Ottó kopjafáját állították fel a lőrinci temetőben, amely a június 16-i megemlékezések helyszíne lett.

1993-ban a Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola (ma a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma, röviden a „Rudas”, avagy a „Hengersor”) kezdeményezésére helyezték el az iskola egykori tanárának, Dobra Ágostonnak és diákjának, Babolcsay Lászlónak az emléktábláját 1. Az emléktáblát az intézmény épületében 1993. október 22-én Demszky Gábor főpolgármester leplezte le.

A lőrinci Forradalmi Bizottság emléktábláját a régi városházán 2004-ben, az imreit az Imre-ház falán 2006-ban avatták fel. Ettől kezdve október 23-án minden évben mindkettőt megkoszorúzzák.

2006-ban, az 50. évfordulóra az imrei mellett további két emléktábla is elkészült. A Gyöngyvirág utca 10. alatti épületre – itt működött annak idején a kerületi rendőrkapitányság – a Forradalmi Nemzetőrségre emlékeztető, a lőrinci temetőben pedig az ott eltemetett áldozatok névsorával márványtáblát helyeztek el.

2006-ban adta át először Mester László polgármester az önkormányzat által alapított 1956-os Emlékplaketteket a Rózsa Művelődési Házban. 2007-ben a Béke téri kopjafánál tartott ünnepség után erre a Kassa utcai iskolában került sor, ekkor mutatták be a „Kenyér és tank. 1956 pestszentlőrinci és pestszentimrei eseményei” című kiadványt is.

2012-ben újabb két emlékhellyel gazdagodott a kerület. A Fröhling-pékség közelében álló benzinkútra Pestszentlőrinc–Pestszentimre Önkormányzata és a MOL Nyrt. közösen helyezett el emléktáblát az 1956. november 8-án a pékségnél halálos sérülést szenvedett áldozatok névsorával és életkorával.

Ugyanebben az évben került a pestszentlőrinci Hargita térre az az 1956-os emlékmű, amely azonnal a november 4-i országos megemlékezések helyszínévé vált. F. Kovács Attila alkotásának – kis bazaltkockákból álló nagy kocka – célja emléket állítani mindazoknak, akik az 1956-os forradalomban hősi halált haltak. A neveket és a hozzájuk tarozó dátumokat a kis kockakövekre vésték.

Az emlékművet Pestszentlőrinc–Pestszentimre Önkormányzata állíttatta a Terror Háza Múzeummal együttműködve. 2012. november 4-én avatta fel Ughy Attila polgármester és Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatója. Az avatáskor 2294, a 2014-es évforduló idején 2540 név szerepelt az alkotáson (köztük 59 kerületi áldozaté, akik a kereszt sziluettjében kaptak helyet), a nevek alatt a születés és a halál évszámával.

Tetején minden novemberben meggyújtják az emlékezés lángját.

1956-OS EMLÉKHELY

1182 Budapest, Béke tér (Ganzkertváros)

Koczogh András, 1990., Frech’ Ottó, 1998., tölgyfa

Központi felirata: Pro Patria ’56

A két szélső kopjafán a mártírok, hősök és áldozatok névsora van.

DOBRA ÁGOSTON ÉS BABOLCSAY LÁSZLÓ EMLÉKTÁBLÁJA

1184 Budapest, Hengersor u. 34. (Liptáktelep) Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma

Ismeretlen, 1993., márvány

MÁRTÍROK KOPJAFÁJA

1183 Budapest, Nefelejcs u. 101. (Miklóstelep), Pestszentlőrinci Temető
Frech’ Ottó, 1998., tölgyfa

Központi felirata: A harcokban elesettek emlékére. 1956.

A FORRADALMI BIZOTTSÁG EMLÉKTÁBLÁJA

1181 Budapest, Városház u. 16. (Bókaytelep) Régi Városháza –

Batthyány utcai homlokzat

Záhorzik Nándor, 2004., márvány

Központi felirata: Az 1956. október 30-án demokratikusan megválasztott Pestszentlőrinci Ideiglenes Forradalmi Nemzeti Bizottság meghurcolások következtében elhunyt mártír elnökének és tagjainak tiszteletére.
Az emléktáblán szerepel a forradalmi nemzeti bizottság 26 tagjának neve és foglalkozása.

A FORRADALMI NEMZETŐRSÉG EMLÉKTÁBLÁJA

1183 Budapest, Gyöngyvirág u. 10. (Lónyaytelep), Dohnányi Ernő Zeneiskola épülete
Árvay Zolta, 2006., márvány, bronz

Központi felirata: Ebben a házban alakult meg 1956. október 26-án Pestszentlőrinc Nemzetőrsége, amely a rendőrséggel karöltve biztosította a rendfenntartást. A nemzetőrség részt vett 1956. november 4-e után a nemzeti fegyveres ellenállásban.

Szárny alakú márvány emléktábla a Dohnányi Ernő Zeneiskola épületének falán, rajta bronzból készült lyukas zászló és Kossuth-címer.

A PESTSZENTIMREI IDEIGLENES FORRADALMI BIZOTTSÁG EMLÉKTÁBLÁJA

1188 Budapest, Nemes utca 16. (Pestszentimre), Imre-ház – Hősök terei homlokzat

Ismeretlen, 2006., márvány

Központi felirata: Ezen a téren választotta meg Pestszentimre nagygyűlése 1956. október 30-án Pestszentimre Ideiglenes Forradalmi Bizottságát.

Márvány emléktábla, rajta bronzból készült lyukas zászló és Kossuth-címer, valamint a forradalmi bizottság nyolc tagjának a neve. 2011-től ez lett az október 23-i megemlékezések állandó pestszentimrei helyszíne. Az épület 2014-es felújítása miatt elhelyezése kissé módosult.

A PESTLŐRINCI TEMETŐBEN ELTEMETETT ’56-OS ÁLDOZATOK EMLÉKTÁBLÁJA

1183 Budapest, Nefelejcs u. 101. (Miklóstelep), Pestszentlőrinci Temető.
Ismeretlen, 2006., márvány

Központi felirata: Az 1956-os forradalom és szabadságharc itt nyugvó hősi halottai és áldozatai emlékére.

A fekete márványtáblára felvésték a temetőben nyugvó 28 ’56-os áldozat nevét, korát, foglalkozását.

A FRÖHLING-PÉKSÉGNÉL ELESETT ÁLDOZATOK EMLÉKTÁBLÁJA

1185 Budapest, Üllői út 738. (Ganztelep), Benzinkút – Vecsési úti oldalon
Ismeretlen, 2012., gránit

Központi felirata: 1956. november 8-án a megszálló szovjet csapatok ezen a helyen nyitottak tüzet a fegyvertelen lakosokra, akik az akkor itt álló „Fröhling-pékség”-nél vártak kenyérre. A támadáskor huszonegy pestszentlőrinci polgár vesztette életét.

9. HARGITA TÉRI ’56-OS EMLÉKMŰ

1182 Budapest, Hargita tér (Szent Imre-kertváros)
F. Kovács Attila, 2012., bazalt

Központi felirata: 1956

A nagy kockán bemélyítve – kis kockákból kialakítva – az „1956” felirat, a túloldalt pedig a téren, az emlékmű mögött álló Trianoni emlékkereszt sziluettje tűnik föl.

Lábjegyzet linkek

  1. Lásd ifj. Mányoki Sándorné visszaemlékezését.