1956 - 2016

56-os kronológia

10.23.

Országos-Budapest
Felvonulás, majd tüntetés Budapesten
Kivágják a zászlókból a címert, megszületik a lyukas lobogó
Nagy Imre beszéde a Parlamentnél este 9-kor
A Rádió ostroma
A Sztálin-szobor ledöntése


XVIII. kerület
Pestlőrinc
Éjszaka a rendőröket összevonják az őrsökről a kerületi kapitányságra

Pestimre

Az imrei rendőröket is a Lőrincen lévő kerületi kapitányságra rendelik

10.24

Országos-Budapest
Éjféltől hajnalig szovjet csapatok bevonulása Budapestre
Nagy Imre miniszterelnöki kinevezése
Statárium és kijárási tilalom
Leáll a munka az üzemekben
A fővárosban felkelőcsoportok alakulnak


XVIII. kerület

Pestlőrinc
Hajnalban kisebb csoport fegyvert követel a rendőrkapitányság előtt
A felkelők elfoglalják a Nagyenyed utcai rendőrőrsöt
Leáll a villamosközlekedés, akadozik a vonatközlekedés
Barikád épül a lajosmizsei vasútvonal és a Vörös Hadsereg (ma Üllői) úti kereszteződésben
A Halomi úti Beloiannisz laktanyát megtámadja egy csoport
A nap folyamán kisebb-nagyobb csoportok több alkalommal fegyvereket követelnek a kerületi rendőrkapitányságnál.
A pártbizottság védelmi tervet dolgoz ki, önkéntes pártmunkásokat fegyvereznek fel a rendőrkapitányságról és a laktanyából kapott fegyverekkel

Pestimre

Éjjel a felkelők elfoglalják a rendőrőrsöt, reggel fegyvereket osztanak ki
A lajosmizsei vasútvonalon teljesen leáll a vonatközlekedés
Sokan vannak az utcákon

10.25

Országos-Budapest
Szünetel a tanítás
A nappali kijárási tilalom feloldása
A budapesti pártbizottság munkába szólítja a fővárosiakat
Vérfürdő a Parlament előtt
Tömeg az utcákon
Utcai harcok és sztrájk az egész országban


XVIII. kerület

Pestlőrinc
Kora reggel egyes szakaszokon helyreáll a vonatközlekedés, sokan indulnak dolgozni vagy vásárolni a fővárosba
Barikád épül az iparvasúti átjárónál, az Üllői úton
A két barikádot (lajosmizsei és iparvasúti átjáró) a következő napokban a szovjet csapatok többször szétbontják, a felkelők újjáépítik
Vörös csillagok és zászlók eltávolítása (pl. téglagyár)
A Kossuth téri szovjet emlékművet megrongálják
Tüntetés a kerületi pártház előtt, ostrom, az épületet a forradalmárok elfoglalják
Este 10 körül a Stromfeld laktanyát kb. 100 fős, fegyvertelen tömeg támadja meg, amelyet a katonák megfutamítanak (sérült nincs)

Pestimre

Felvásárlási láz tör ki, akadozik az ellátás
Többen kővel dobálják meg a Vöröshadsereg útján (ma Nagykőrösi út) elhaladó tankokat, azok visszalőnek, néhányan könnyebben megsérülnek

10.26

Országos-Budapest
feloldják a kijárási tilalmat
Súlyos harcok, sortüzek
Országszerte munkástanácsok és forradalmi bizottságok alakulnak


XVIII. kerület

Pestlőrinc
Több halálos áldozat az Üllői úton
Az iparvasúti átjárónál álló barikád védelmében Bognár János lelövi egy szovjet harckocsi parancsnokát, társával együtt helyben kivégzik
Vig László, a kerületi tanács elnöke elmenekül
A korábbi tanácselnök, Lakatos Gyula vezetésével megkezdődik egy új irányító szervezet, az Ideiglenes Nemzeti Bizottság létrehozása
Egyezmény a rendőrség és a felkelők között, a Nemzetőrség megalakulása
Teljesen leáll a vonatforgalom

Pestimre

A kerületi rendőrkapitány Rátkai Jánost bízza meg az imrei őrs vezetésével - Kasza Miklós és Csapó Sándor megalakítja az épületben az imrei nemzetőrcsapatot
A nemzetőrök és rendőrök/katonák (Beloiannisz laktanya) közösen járőröznek

10.27

Országos-Budapest
Sortüzek, harcok
Több városban megkezdődik a nemzetőrség szervezése

XVIII. kerület
Pestlőrinc
A rendőrségen 3 tagú bizottság alakul, felvesznek 50 főt a nemzetőrségbe, fegyverekkel és igazolványokkal látják el őket
Visszaállítják a rendőrőrsöket, kettős irányítással
A Vöröshadsereg úti (ma Üllői út) Stromfeld Aurél laktanyából ettől a naptól jelentős mennyiségű hadi felszerelés kerül a forradalmárokhoz
Balogh Györgyöt bevonják a bizottsági munkába

Pestimre

A pestimrei nemzetőrség vezetői felveszik a kapcsolatot a Beloiannisz laktanya vezetőivel és egyezményt kötnek. A jegyzőkönyvet (együttműködés a lakosság védelmében, járőr küldése stb.) a Pestimrei Függetlenségi Népfront Bizottság nevében írják alá
Barikád építése a nagyállomásnál (a barikádra kerül a szovjet emlékmű oszlopa is)

10.28

Országos-Budapest
Tűzszünet kihirdetése
Forradalmi katonatanácsok alakulnak a laktanyákban

XVIII. kerület
Pestlőrinc
Küldöttségek (munkástanácsok, kisiparosok) járnak a tanácsházán
A lajosmizsei átjárónál lévő barikád szétbontása (talán 29-én)

Pestimre

A nemzetőrség vezetőjének kérésére összeül egy lehetséges imrei vezetőtestület az ellátás és a közbiztonság megszervezésére
A nemzetőrök nyomására a pestimrei őrs rendőrparancsnokát visszahívják a lőrinci kapitányságra

10.29

Országos-Budapest
Este megindul a szovjet csapatok kivonulása Budapestről

XVIII. kerület
Pestlőrinc
Elkészül a kerületi Ideiglenes Forradalmi Nemzeti Bizottság mindkét listája

10.30

Országos-Budapest
Közlemény: a felkelők jelentkezhetnek az új karhatalomba
Nagy Imre elismeri a forradalmi bizottságokat a demokratikus önkormányzatiság alapjának
Több pártház ostroma és elfoglalása
Újjáalakulnak a pártok
A politikai foglyok kiszabadítása

XVIII. kerület
Pestlőrinc
Délelőtt 11 órakor nagygyűlés a Kossuth téren, az Ideiglenes Forradalmi Nemzeti Bizottság tagjainak megválasztása, az elnök dr. Balogh György
A bizottság első ülése a tanácsházán (még imrei tagok nélkül)

Pestimre

Reggel dr. Berczy Károly megalkotja a pestszentimreiek 13 pontját
Az imreiek is részt vesznek a kerületi nagygyűlésen
Délután 5 órakor nagygyűlést tartanak a Magyar Hősök emlékművénél, itt választják meg a 9 tagú imrei Ideiglenes Forradalmi Nemzeti Bizottságot

10.31

Országos-Budapest
Felfüggesztik a kijárási tilalmat
Egységes parancsnokság alá vonják a honvédséget, rendőrséget, határőrséget és nemzetőrséget

XVIII. kerület
Pestlőrinc
A szovjet csapatok kivonulása
A kerületi tanács forradalmi bizottságának megalakulása
Kezdenek újjászerveződni a pártok
A Bors utcai nemzetőregység megalakulása
Tutch-féle nemzetőregység megalakulása a Baross utcában

Pestimre

Pestimre nemzetőrparancsnoka, Kasza Miklós átteszi székhelyét Lőrincre, az Üllői úti Stromfeld Aurél laktanyába

11.01

Országos-Budapest
Szovjet csapatok özönlenek Magyarország területére
A repülőterek körülzárása

XVIII. kerület
Pestlőrinc
A Ferihegyi repülőteret blokád alá vonják a szovjet csapatok
Dr. Berczy Károly a forradalmi bizottság nevében egyeztetést tart a munkástanácsok tagjaival a tanácsházán
A Pestszenlőrinci és Pestszentimrei Pedagógusok Ideiglenes Forradalmi Bizottságának megalakulása
A Kisgazdapárt lőrinci szervezete bejelenti helyigényét a rendőrkapitányságon

Pestimre

Koszorúzási ünnepség a Magyar Hősök Emlékművénél
A Kisgazdapárt imrei szervezetének alakuló ülése (mindkettőt Szőts Mihály szervezi)

11.02

Országos-Budapest
Közlemény: hétfőn kezdődhet a tanítás
Elkezdik helyreállítani a villamos vonalakat

XVIII. kerület
Pestlőrinc
A lőrinci harcok áldozatainak ünnepélyes temetése a lőrinci temetőben a forradalmi bizottság szervezésében

11.03

Országos-Budapest
Vidéki nagyvárosok külső területeinek szovjet megszállása
Csapatmozgások országszerte

XVIII. kerület
Pestlőrinc
Megjelenik a Lőrinci Újság
Berczy Károly a bizottság képviseletében beszédet mond a Lőrinci Fonóban, és részt vesz az SZTK dolgozóival folytatott egyeztetésen
A kerületi Ideiglenes Forradalmi Nemzeti Bizottság ülése, amelyen csatlakoznak a Lőrinci Hengermű követeléseihez, dr. Berczy Károly lemond tagságáról
Megalakul a kisiparosok ipartestülete a tanácsházán
Szántó Farkas Béla parancsra a Stromfeld Aurél laktanyába megy. A laktanyában készülnek a szovjet támadásra, több löveget állítanak tüzelőállásba. Két löveget Szántóra bíznak a Vecsés és Lőrinc határán álló Steinmetz-szobor környékén
Kasza Miklós a Stromfeld laktanya egy tisztjével a repülőtérre megy, ahol szembesülnek a szovjet túlerővel

11.04

Országos-Budapest
Hajnalban szovjet támadás Budapest ellen
Harc a fővárosban és az ország több pontján
Szolnokon megalakul a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány Kádár János vezetésével
A Nagy Imre-kormány tagjai a jugoszláv követségre menekülnek


XVIII. kerület

Pestlőrinc
Szovjet támadás, rengeteg tank az utcákon
A rendőrkapitányságot elhagyják a rendőrök, a nemzetőrség vezetője Molnár Károly lesz
A katonákat visszarendelik a kivontatott lövegektől a laktanyákba
Az Üllői úti Stromfeld Aurél laktanyát elhagyják a magyar katonák
Fegyveres összecsapások több helyszínen
Szántó Farkas Béla irányítja a Béke téri fegyveresekett

Pestimre

A szovjetek a volt községházáról (rendőrőrs) elviszik a fegyvereket és lőszereket

11.05

Országos-Budapest
A szovjetek a Magyar Néphadsereg valamennyi alakulatát lefegyverzik
Budapesten több ponton folytatódik az ellenállás, többek között a Corvin köz is tartja magát

XVIII. kerület
Pestlőrinc
Tűzharc több helyszínen az Üllői út mentén (Béke tér, régi lőrinci temető)
Folyik a két laktanya kifosztása

11.06

Országos-Budapest
Kijárási tilalom elrendelése

XVIII. kerület
Pestlőrinc
Szántó Farkas áthelyezi a tüzelőállást a régi temetőtől az iparvasúti átjáróhoz és gyalogsági védelmére golyószórót állít a Dalmady Győző és Bokányi Dezső utcai sarokra (talán nov. 7.) Tűzharc a Piros iskolánál (egyes források szerint nov. 8.)

11.07

Országos-Budapest
A Kádár-kormány leteszi az esküt a Parlamentben
Visszaállítják a forradalom előtti államigazgatást
A forradalmi bizottságokat megfosztják intézkedési joguktól

XVIII. kerület
Pestlőrinc
Tűzharc a régi lőrinci temetőnél (Üllői út), az ágyúk átvontatása az iparvasúti átjáróhoz

11.08

Országos-Budapest
Több ponton megszűnik az ellenállás

XVIII. kerület
Pestlőrinc
Az iparvasúti átjárónál megállítanak és kilőnek egy szovjet tehergépkocsit, két szovjet katona elfogása és a Bokányi Dezső utcai Általános Iskolába szállítása
A Béke tér közelében működő Fröhling-pékségnél sorban állók mellett lövedék csapódik be, legalább 16-an a helyszínen meghalnak, egy sérült a kórházba szállítás után veszti életét
Baross utcai székhelyén a Tutsch-csoportot lefegyverzi egy szovjet alakulat
Harcok a téglagyárnál, a Kossuth tér környékén
Szántó Farkas Béla kilátástalannak ítélve a küzdelmet, hazaküldi embereit

11.09

Országos-Budapest
A szovjetek általános támadást indítanak Csepel elfoglalására

XVIII. kerület
Pestlőrinc
Dr. Balogh György átadja a vezetést a visszatérő tanácstitkárnak
A szovjet csapatok elfoglalják a Beloiannisz laktanyát

11.10

Országos-Budapest
Megkezdi működését az első karhatalmi tiszti ezred (pufajkások)

11.11

Országos-Budapest
Kádár levertnek nyilvánítja a felkelést
Csepel elfoglalása, Budapesten befejeződik a szervezett fegyveres ellenállás

11.14

XVIII. kerület
Pestlőrinc
Vig László felkéri Balogh Györgyöt és Szőts Mihályt, hogy vegyenek részt a vöröskeresztes akcióbizottság munkájában

12.11

Országos-Budapest
Kétnapos országos sztrájk

12.12

XVIII. kerület
Pestlőrinc
A Béke téren a villamosközlekedés megbénítására összegyűlt tömeg feloszlatása

Pestimre
A nagyállomáson a szerelvényt hárman nem engedik tovább, lekapcsolják a mozdonyt

12.16

Országos-Budapest
Megkezdődik a forradalmárok bebörtönzése és kivégzése