1956 - 2016

A XVIII. kerületi ’56-os Emlékbizottság

Elnök: Dr. Sántha Gábor – az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége elnöke
Alelnök: Kéthelyi Mátyás – a XVIII. kerületi Polgármesteri Hivatal irodavezetője

Tagok:
Dr. Lomnici Zoltán – a Legfelsőbb Bíróság volt elnöke
Csürke Károly – a POFOSZ XVIII. kerületi szervezetének elnöke
Dr. Grünvald Mária – történész történelemtanár, a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Felnőttek Gimnáziumának vezetője
Heilauf Zsuzsanna PhD – történész muzeológus, a Tomory Lajos Múzeum vezetője

Az emlékbizottság tevékenységéről:
Az 1956.évi Forradalom és Szabadságharc 60. évfordulója indokolja, hogy a kerület az események feltárásával, a történések tudományos igényű feldolgozásával méltó emléket állítson a forradalom kerületi hőseinek és a megtorlás áldozatainak.

A csaknem százezer lakót számláló kerület polgárai viszonylag keveset tudnak az akkori történések szereplőiről és a szovjet inváziót követő hónapok históriájáról.

Az emlékbizottság kiadványokkal, élő történelemórákkal, kiállításokkal, tanulmányi versenyekkel, plakátokkal, emlékhelyek létesítésével kívánja elérni azt, hogy a kerület „56-os múltja ne merüljön a feledés homályába és a polgárok magukénak érezzék a nemzeti ünnepet, emlékezzenek a megtorlás áldozataira. Az emlékkönyv mellett füzet, tablókiállítás és honlap is segít a tájékoztatásban. A bizottság tagjai az eseményeket szervezik, azokon részt vesznek, beszédeket, előadásokat tartanak.

A több hónapos rendezvény sorozat sok száz fiatalt és idősebbet mozgat meg és az információk a kerület több tízezer polgárához jutnak el.

A kerületi eseményekről a helyi mellett már eddig is beszámolt az országos sajtó.A kerület vezetésének törekvéseit igazolja, hogy ebben az évben is az országos megemlékezés egyik központi helyszíne a Hargita tér volt, ahol a polgármester mellett Áder János államfő is beszédet mondott.


GONDOLATOK ’56-ról

Az 1956-os forradalom és szabadságharc idején még kisgyermek voltam, így közvetlen élményeim nem lehetnek az eseményekről. A fővárosban dúló harcokra csak az emlékeztetett, hogy még évekkel később is a pestszentimrei családi házunk pincéjében voltak azok a vaságyak, amelyeket szüleim azért vittek oda, mert a szovjet csapatok megtámadták Budapestet, így a pince menedékhelyül szolgált.

A forradalom jelentőségét és erejét jól mutatta, hogy még évtizedekkel később sem lehetett beszélni a történésekről. Az iskolában a történelemórán 1956 októberének napjait a tényeket elferdítve mutatták be, és sokak számára csak a rendszerváltozást követően derült ki, hogy ekkor hazánk történetének legfényesebb napjait írták.

Számomra ’56 a szabadságot, az őszinteséget, a szolidaritást jelenti, amely egyet jelent azzal, hogy nincs okunk félelemre. Az emberi jogok, az emberi méltóság sárba tiprása előbb-utóbb robbanáshoz vezet, és ezt a tételt fényesen bizonyítja 1956 októbere, amikor a magyar nép elemi erővel fejezte ki elégedetlenségét, és bátran ki merte mondani, hogy elég volt a zsarnokságból.

Dr. Lomnici Zoltán, a Legfelsőbb Bíróság volt elnöke

Október 23. A kerek évfordulóra gondolok. A hatvanadikra. Tisztelgek a nemzeti lobogónak. Pontosan az 1956-os lyukas zászlónak. Az egész világon a magyar nép forradalmát és szabadságharcát jelképezi. Ez a legegységesebb szimbóluma egy történelmi vérzivatarokat átvészelt kicsiny kis, bátor ország diadalának, hősi helytállásának. Jelképezi 1956-ot, a hazát, a magyarságot. 2000. augusztus 20-tól a teljes történelmi zászlósor huszonkettedik darabja.

Több mint harminc éve lakom ebben a kerületben, büszke vagyok szellemi erejére, keresztény-keresztyén, konzervatív értékeinek megőrzésére, újak teremtésére. Ma a XVIII. kerület valamennyi közintézménye egy-egy lyukas zászlót kap a 60. évfordulóra, amelyet évről évre kihelyezhetnek az intézmények homlokzatára október 23-tól november 4-ig. A „pesti srácok” öregemberré nemesültek, vagy már nem is élnek. Mi, akik még személyesen is részesei lehettünk a világtörténelmi jelentőségű magyar példának, örökül hagyjuk az olvasóknak, az ifjúságnak, a még meg sem született unokáinknak, dédunokáinknak, ennek a kristálytiszta forradalomnak a páratlan jelképét.

Gazdag örökség, becsüljétek, őrizzétek, emeljétek magasra!

Dr. Sántha Gábor, az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége elnöke