1956 - 2016

Felhasznált források és irodalom

Iratok:

Budapest Főváros Levéltára (=BFL)

BFL XXIII. 218. a. Budapest XVIII. Kerületi Tanács iratai (1950–1983). Tanácsülési jegyzőkönyvek; vb-ülések jegyzőkönyvei 23–24. kötet.

BFL XXV. 4. a. A jogszolgáltatás területi szervei (1945–2003). Fővárosi Bíróság iratai (1951–2000). Büntetőperes iratok (1951–1987). 1307/1957., 5282/1957.

BFL XXXV. 1. g. Pártarchívumi iratok (1948–1989). Magyar Szocialista Munkáspárt Budapesti Bizottságának iratai (1956–1989). Budapesti Bizottság archívumi iratai (1956–1989) 4. ő.

BFL XXXV. 23. a. Pártarchívumi iratok (1948–1989). Magyar Szocialista Munkáspárt XVIII. kerületi Bizottságának iratai (1956–1989). Vezető testületek iratai 1957. 2. ő. e.

BFL XXXV. 23. b. Pártarchívumi iratok (1948–1989). Magyar Szocialista Munkáspárt XVIII. kerületi Bizottságának iratai (1956–1989). Apparátusi iratok 1957. 9. ő. e.

 

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (=ÁBTL)

ÁBTL 2.2.1. II/6. 4/437.

ÁBTL 3.1.5. O-16653.

ÁBTL 3.1.9. V-141804.

ÁBTL 3.1.9. V-142003.

ÁBTL 3.1.9. V-143219.

ÁBTL 3.1.9. V-144224/1.

ÁBTL 3.1.9. V-144224/2.

ÁBTL 3.1.9. V-144224/3.

ÁBTL 3.1.9. V-144440.

ÁBTL 3.1.9. V-150381.

ÁBTL 3.1.9. Vizsgálati napló III/1. Osztály I. sorozat III. kötet. 45., 50. és 54.

 

Hadtörténelmi Intézet Levéltára (=HL)

HL MVKGY I. (1956.) 6/a. d 1. ő. e.

HL MVKGY T. (1956.) 10. d. 3. ő. e.

HL Katonai Bíróság XI. 22. 605/57.

HL Katonai Bíróság XI. 27. 163/1988.

HL 2253/1956. 1. f.

HL MN különgyűjtemény-E-4./29 379–388.

Budapesti Katonai Bíróság 056/1958., Katf. 065/1958.

HL Budapesti Katonai Bíróság 073/1959. Silye Sámuel tizedes és társai.

HL Budapesti Katonai Bíróság 605/1957., 163/1958. Molnár-per

HL Budapesti Katonai Bíróság Katf. 065/1958.

HL Budapesti Katonai Bíróság 605/1957., 163/1958., Katf. 62/1958., 516/1958.

 

Politikatörténeti Intézet Levéltára (=PIL)

PIL 290. f. 110. ő. e.

 

Tomory Lajos Múzeum adattára (=TLM)

1956-os visszaemlékezések, kéziratok

 

Kiadványok, kéziratok:

 

1956 kézikönyve. Főszerkesztő: HEGEDŰS B. András, 1956-os Intézet. [Budapest], 1996.

Az 1956-os magyar forradalom. (Szerk.: LITVÁN György) Budapest, 1991.

Budapest teljes utcanévlexikona. Szerk.: RÁDAY Mihály, Sprinter Kiadó. [Budapest, 2003.]

Fővárosunk XVIII. kerülete. Szerk.: FEKETE Ferencné, Budapest Főváros XVIII. ker. Tanács Végrehajtó Bizottsága. [Budapest, 1985.]

Kerületünk húsz éve. Szerk.: DÖMÖTÖR László, XVIII. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága. [Budapest, 1966.]

Pestlőrinc 50 éve. XVIII. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága. Budapest, [1960.]

Pestszentlőrinc krónikája. Szerk.: Dr. TÉGLÁS Tivadar, Pestszentlőrinc–Pestszentimre Önkormányzata, Közművelődési és Sport Közalapítványa. Budapest, 1996.

 

BENKŐ Levente: Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc története Pestszentlőrincen. 1993. kézirat

BOLLA Dezső: Csepel, 1956. Tények és dokumentumok. Csepel önkormányzata. Budapest, 2006.

FEITL István: 1956 Mikrotörténetek Pestszentlőrincről, Pestszentimréről. Napvilág Kiadó. Budapest, 2011.

FEITL István: Nemzetőrség. In: Városkép ünnepi különszám. 2006. október

GOSZTONYI Péter: A magyar Golgota. A politikai megtorlások vázlatos története Magyarországon 1849-től 1963-ig, és egyéb korrajzi történetek. Százszorszép. Budapest, 1993.

HORVÁTH Miklós: 1956 hadikrónikája. Akadémiai Kiadó. Budapest, 2003.

IVÁN Dezső: A magyar katonai repülés története 1945–1956. HM Okt. és Tudományszervező főoszt. [Budapest], 1999.

KOPÁCSI Sándor: Életfogytiglan. Bibliotéka. [Budapest], 1989.

ORGOVÁNYI István: A társadalomra különösen veszélyes ellenséges elemek ellenőrzése 1959–1989. In: Betekintő, 2012/4. http://www.betekinto.hu/2012_4_orgovanyi (A letöltés ideje: 2016. november 7.)

PÁNDY Tamás: „100 éves falu a Városban” – Pestszentimre. Dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti Társaság. Budapest, 1998.

PÁNDY Tamás – dr. TÉGLÁS Tivadar – dr. TÉGLÁS Tivadarné: Helytörténeti olvasókönyv Pestszentlőrinc–Pestszentimre iskolái számára. Budapest XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény. Budapest, 1998.

PLIVELIC, Ivan: La mia Rivoluzione da Budapest, 1956. All’Italia. Ferrara, 2006. Magyarul: Az én forradalmam. http://www.nemenyi.net/konyvtar (A letöltés ideje: 2007)

PÓTÓ János: Hősök emlékezete – a köztéri szobrok tükrében. Elhangzott a Történelemtanárok 16. Országos Konferenciáján. 2006. október 14-én. http://www.tte.hu/toertenelemtanitas/toertenelemtanarok-orszagos-konferenciaja/6744-hosok-emlekezete-8211-a-kozteri-szobrok-tukreben

SZEREDA, V. – SZTIKALIN, A.: Hiányzó lapok 1956 történetéből. Dokumentumok a volt SZKP KB levéltárából. Zenit Könyvkiadó. Budapest, 1993.

TAKÁCS Tibor: A belső reakció elleni elhárító osztály, 1956–1962. In: Betekintő, 2010/3. www.betekinto.hu/2010_3_takacs (A letöltés ideje: 2016. november 9.)

  1. TÉGLÁS Tivadarné: Forradalom és Szabadságharc Pestszentlőrincen 1956 őszén. In: Pestszentlőrinc krónikája. Szerk.: dr. TÉGLÁS Tivadar. Pestszentlőrinc–Pestszentimre Önkormányzata, Közművelődési és Sport Közalapítványa. Budapest, 1996.

TYEKVICSKA Árpád: A bíboros és a katona. Századvég Kiadó–56-os Intézet. Budapest, 1994.

VÁNDOR Károly: Légierő társbérletben avagy a szovjet légierő és légvédelem története Magyarországon és Ausztriában, 1944–1991. VPP Kiadó. [Budapest], 2009–2010.

VERES Mihály: Légvédelmi tüzérek és rakétások. A légvédelmi tüzér- és rakétacsapatok története (1948–2000) Magánkiadás. Veszprém, 2002.

SZAKOLCZAI Attila: Az 1956-os forradalom és szabadságharc. 1956-os Intézet. Budapest, 2001.

SZENES Iván: A kommunista párt újjászervezése Magyarországon 1956-1957. Kossuth Könyvkiadó. Budapest, 1976.

 

Helyi lapok: Szabad Lőrinc, Peremváros, Városkép, Pestszentlőrinci–Pestszentimrei Polgár

Pesti Járőr, 1957. 14. szám

 

Online kronológiák:

http://magyarkronologia.terrorhaza.hu/1956/november.html

http://magyarkronologia.terrorhaza.hu/1956/oktober.html

http://www.rev.hu/sulinet56/online/naviga/index.htm

 

A kiadvány fotóit készítették:

Kiss György István, Szujó Imre, Tary Imre, Torma Endre, Torma Imre, Tomory Lajos

 

További fotók és dokumentumok:

Tomory Lajos Múzeum, Kispesti Helytörténeti Gyűjtemény, Állambiztonsági Szolgálatok Levéltára, Földmérési és Távérzékelési Intézet (fentrol.hu), Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fotótára, Budapesti Történeti Múzeum – Kiscelli Múzeum, Dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti Társaság – Pándy Árpád Pestszentimre Gyűjtemény, Budapest Főváros Levéltára, Dr. Balogh György családja, Airboyd