1956 - 2016

Pápai Tamás László – 1956-os emlékművek a XVIII. kerületben

Pestszentlőrincen a 1956-os forradalom három szimbolikus dátumának van emlékhelye. Október 23-áról – a forradalom kitörésének napjáról – a Béke téren; november 4-éről – a forradalom leverésének napjáról – a Hargita téren; június 16-áról – Nagy Imre kivégzésének és újratemetésének napjáról (Mártírok napja) – a lőrinci temetőben szervez az önkormányzat megemlékezést minden évben. Az első hivatalos […]

Id. Dr. Lomnici Zoltán – Néhány gondolat a XVIII. kerületi bebörtönzöttek és halálraítéltek névsorához

A Kádár János hatalomra kerülését követő hónapokban megindult a hajsza a forradalomban szerepet vállalók ellen. Büntetőeljárások indultak, melyekben számos kerületi is érintett volt. Országszerte 26 ezer eljárást kezdeményeztek a büntető hatóságok, és a bíróságok a párt utasításainak megfelelően súlyos ítéleteket hoztak. Több mint 400 forradalmárt és szabadságharcost halálra ítéltek, és közülük 225 személyt kivégeztek. A […]

Kis-Kapin Róbert – 1956-os fegyverrejtegetők a Péterhalmi erdőbenA Szűcs Gyula és társai ügy ismertetése

A Szűcs Gyula és társai ügy ismertetése Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (a továbbiakban: ÁBTL) őrizetében lévő egyik vizsgálati dosszié három XVIII. kerületi fiatal esetét mutatja be, akik az 1956-os forradalom során – talán kíváncsiságból, talán vagányságból – fegyverekhez jutottak, majd ezek egy részét a harcok elmúltával a kerület egy titokzatos helyén elrejtették. Amikor 1957 […]

Feitl István – Károk, helyreállítás, életkezdés – rendteremtés

A forradalom után a XVIII. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 1956. december 18-án tárgyalta először a helyreállítási munkákról folyó jelentést Gelegonya Ferenc építési osztályvezető előterjesztésében. Ehhez kapcsolódott a Magyar Vöröskereszt helyi tevékenységéről szóló tájékoztató. A rendkívüli állapotokra való tekintettel a Vöröskereszt kizárólag segélyezéssel foglalkozott. A tanácsi vezetők külön bizottságot hoztak létre a feladatok ellátására, amelybe olyan […]

Grünvald Mária – Dr. Balogh György, a XVIII. kerületi Ideiglenes Nemzeti Forradalmi Bizottság elnöke

Dr. Balogh György 1904-ben született Kispesten, 1937-től gyakorló ügyvéd, 1939-től párton kívüliként tagja volt Pestszentlőrinc város képviselő-testületének. Amikor 1944. március 19. – a német megszállás – után eltávolították a polgármestert, dr. Balogh Gézát és Kökény Béla főjegyzőt, egy időre ő is visszavonult a helyi politikától. 1945 elején mint köztiszteletben álló polgár, ő is tagja a […]

Feitl István – A pártház megtámadása

Előzetes megjegyzések A fővárosi kerületi MDP pártszékházak elleni támadásokat a történeti szakirodalom eddig is ismerte. Október 24-én ilyenre tudomásunk szerint nem került sor, október 25-én a csepeli, a kispesti, majd a XVIII. kerületi megtámadását több kötet is említi . Ezután eltérő eredménnyel sorra került még több is A mintát – akár tudatosan, akár nem – […]

Karip Gyula – A forradalmárok felfegyverzése, fegyveres harcok Pestimrén

1956. október 23.Budapesten kitört a forradalom… Papp Sándor rendőr alezredes, a XVIII. kerületi kapitányság vezetője vallomásában így emlékezett a forradalom kitörésére: „1956. október 23-án este 21 órakor a lakásomon telefonértesítést kaptam a kerületi kapitányság ügyeletes tisztjétől, hogy a budapesti főosztály vezetője készültségi szolgálatot rendelt el. Azonnal útnak indultam, s a kapitányságra kijöttem. Továbbiakban körtelefonon még ugyanazon […]

Heilauf Zsuzsanna – A XVIII. kerület 1956-ban

1950-ben Budapest XVIII. kerületévé alakult a két, korábban önálló település, Pestszentlőrinc város és Pestszentimre nagyközség. 1956-ban alig hat éve tagozódtak a fővárosba. Már születésüket is a főváros közelsége generálta, és a kapcsolatrendszer az évek során egyre csak erősödött. A helyi sajátosságok: az önálló települési múlt, az elővárosi jelleg, az összetartó helyi közösség és a peremkerületi […]