1956-2016

'56-os kronológia

'56-os kronológia

10.23.10.24.10.25.10.26.10.27.10.28.10.29.10.30.10.31.11.01.11.02.11.03.11.04.11.05.11.06.11.07.11.08.11.09.11.10.11.11.11.14.12.11.12.12.12.16.

Válasszon ki egy napot az idővonalról az események megtekintéséhez!

10.23.

  Országos-Budapest

 • Felvonulás, majd tüntetés Budapesten
 • Kivágják a zászlókból a címert, megszületik a lyukas lobogó
 • Nagy Imre beszéde a Parlamentnél este 9-kor
 • A Rádió ostroma
 • A Sztálin-szobor ledöntése

XVIII. kerület

  Pestlőrinc

 • Éjszaka a rendőröket összevonják az őrsökről a kerületi kapitányságra
 • Pestimre

 • Az imrei rendőröket is a Lőrincen lévő kerületi kapitányságra rendelik
10.24.

  Országos-Budapest

 • Éjféltől hajnalig szovjet csapatok bevonulása Budapestre
 • Nagy Imre miniszterelnöki kinevezése
 • Statárium és kijárási tilalom
 • Leáll a munka az üzemekben
 • A fővárosban felkelőcsoportok alakulnak

XVIII. kerület

  Pestlőrinc

 • Hajnalban kisebb csoport fegyvert követel a rendőrkapitányság előtt
 • A felkelők elfoglalják a Nagyenyed utcai rendőrőrsöt
 • Leáll a villamosközlekedés, akadozik a vonatközlekedés
 • Barikád épül a lajosmizsei vasútvonal és a Vörös Hadsereg (ma Üllői) úti kereszteződésben
 • A Halomi úti Beloiannisz laktanyát megtámadja egy csoport
 • A nap folyamán kisebb-nagyobb csoportok több alkalommal fegyvereket követelnek a kerületi rendőrkapitányságnál.
 • A pártbizottság védelmi tervet dolgoz ki, önkéntes pártmunkásokat fegyvereznek fel a rendőrkapitányságról és a laktanyából kapott fegyverekkel
 • Pestimre

 • Éjjel a felkelők elfoglalják a rendőrőrsöt, reggel fegyvereket osztanak ki
 • A lajosmizsei vasútvonalon teljesen leáll a vonatközlekedés
 • Sokan vannak az utcákon
10.25.

  Országos-Budapest

 • Szünetel a tanítás
 • A nappali kijárási tilalom feloldása
 • A budapesti pártbizottság munkába szólítja a fővárosiakat
 • Vérfürdő a Parlament előtt
 • Tömeg az utcákon
 • Utcai harcok és sztrájk az egész országban

XVIII. kerület

  Pestlőrinc

 • Kora reggel egyes szakaszokon helyreáll a vonatközlekedés, sokan indulnak dolgozni vagy vásárolni a fővárosba
 • Barikád épül az iparvasúti átjárónál, az Üllői úton
 • A két barikádot (lajosmizsei és iparvasúti átjáró) a következő napokban a szovjet csapatok többször szétbontják, a felkelők újjáépítik
 • Vörös csillagok és zászlók eltávolítása (pl. téglagyár)
 • A Kossuth téri szovjet emlékművet megrongálják
 • Tüntetés a kerületi pártház előtt, ostrom, az épületet a forradalmárok elfoglalják
 • Este 10 körül a Stromfeld laktanyát kb. 100 fős, fegyvertelen tömeg támadja meg, amelyet a katonák megfutamítanak (sérült nincs)
 • Pestimre

 • Felvásárlási láz tör ki, akadozik az ellátás
 • Többen kővel dobálják meg a Vöröshadsereg útján (ma Nagykőrösi út) elhaladó tankokat, azok visszalőnek, néhányan könnyebben megsérülnek
10.26.

  Országos-Budapest

 • feloldják a kijárási tilalmat
 • Súlyos harcok, sortüzek
 • Országszerte munkástanácsok és forradalmi bizottságok alakulnak

XVIII. kerület

  Pestlőrinc

 • Több halálos áldozat az Üllői úton
 • Az iparvasúti átjárónál álló barikád védelmében Bognár János lelövi egy szovjet harckocsi parancsnokát, társával együtt helyben kivégzik
 • Vig László, a kerületi tanács elnöke elmenekül
 • A korábbi tanácselnök, Lakatos Gyula vezetésével megkezdődik egy új irányító szervezet, az Ideiglenes Nemzeti Bizottság létrehozása
 • Egyezmény a rendőrség és a felkelők között, a Nemzetőrség megalakulása
 • Teljesen leáll a vonatforgalom
 • Pestimre

 • A kerületi rendőrkapitány Rátkai Jánost bízza meg az imrei őrs vezetésével - Kasza Miklós és Csapó Sándor megalakítja az épületben az imrei nemzetőrcsapatot
 • A nemzetőrök és rendőrök/katonák (Beloiannisz laktanya) közösen járőröznek
10.27.

  Országos-Budapest

 • Sortüzek, harcok
 • Több városban megkezdődik a nemzetőrség szervezése

XVIII. kerület

  Pestlőrinc

 • A rendőrségen 3 tagú bizottság alakul, felvesznek 50 főt a nemzetőrségbe, fegyverekkel és igazolványokkal látják el őket
 • Visszaállítják a rendőrőrsöket, kettős irányítással
 • A Vöröshadsereg úti (ma Üllői út) Stromfeld Aurél laktanyából ettől a naptól jelentős mennyiségű hadi felszerelés kerül a forradalmárokhoz
 • Balogh Györgyöt bevonják a bizottsági munkába
 • Pestimre

 • A pestimrei nemzetőrség vezetői felveszik a kapcsolatot a Beloiannisz laktanya vezetőivel és egyezményt kötnek. A jegyzőkönyvet (együttműködés a lakosság védelmében, járőr küldése stb.) a Pestimrei Függetlenségi Népfront Bizottság nevében írják alá
 • Barikád építése a nagyállomásnál (a barikádra kerül a szovjet emlékmű oszlopa is)
10.28.

  Országos-Budapest

 • Tűzszünet kihirdetése
 • Forradalmi katonatanácsok alakulnak a laktanyákban

XVIII. kerület

  Pestlőrinc

 • Küldöttségek (munkástanácsok, kisiparosok) járnak a tanácsházán
 • A lajosmizsei átjárónál lévő barikád szétbontása (talán 29-én)
 • Pestimre

 • A nemzetőrség vezetőjének kérésére összeül egy lehetséges imrei vezetőtestület az ellátás és a közbiztonság megszervezésére
 • A nemzetőrök nyomására a pestimrei őrs rendőrparancsnokát visszahívják a lőrinci kapitányságra
10.29.

  Országos-Budapest

 • Este megindul a szovjet csapatok kivonulása Budapestről

XVIII. kerület

  Pestlőrinc

 • Elkészül a kerületi Ideiglenes Forradalmi Nemzeti Bizottság mindkét listája
10.30.

  Országos-Budapest

 • Közlemény: a felkelők jelentkezhetnek az új karhatalomba
 • Nagy Imre elismeri a forradalmi bizottságokat a demokratikus önkormányzatiság alapjának
 • Több pártház ostroma és elfoglalása
 • Újjáalakulnak a pártok
 • A politikai foglyok kiszabadítása

XVIII. kerület

  Pestlőrinc

 • Délelőtt 11 órakor nagygyűlés a Kossuth téren, az Ideiglenes Forradalmi Nemzeti Bizottság tagjainak megválasztása, az elnök dr. Balogh György
 • A bizottság első ülése a tanácsházán (még imrei tagok nélkül)
 • Pestimre

 • Reggel dr. Berczy Károly megalkotja a pestszentimreiek 13 pontját
 • Az imreiek is részt vesznek a kerületi nagygyűlésen
 • Délután 5 órakor nagygyűlést tartanak a Magyar Hősök emlékművénél, itt választják meg a 9 tagú imrei Ideiglenes Forradalmi Nemzeti Bizottságot
10.31.

  Országos-Budapest

 • Felfüggesztik a kijárási tilalmat
 • Egységes parancsnokság alá vonják a honvédséget, rendőrséget, határőrséget és nemzetőrséget

XVIII. kerület

  Pestlőrinc

 • A szovjet csapatok kivonulása
 • A kerületi tanács forradalmi bizottságának megalakulása
 • Kezdenek újjászerveződni a pártok
 • A Bors utcai nemzetőregység megalakulása
 • Tutch-féle nemzetőregység megalakulása a Baross utcában
 • Pestimre

 • Pestimre nemzetőrparancsnoka, Kasza Miklós átteszi székhelyét Lőrincre, az Üllői úti Stromfeld Aurél laktanyába
11.01.

  Országos-Budapest

 • Szovjet csapatok özönlenek Magyarország területére
 • A repülőterek körülzárása

XVIII. kerület

  Pestlőrinc

 • A Ferihegyi repülőteret blokád alá vonják a szovjet csapatok
 • Dr. Berczy Károly a forradalmi bizottság nevében egyeztetést tart a munkástanácsok tagjaival a tanácsházán
 • A Pestszenlőrinci és Pestszentimrei Pedagógusok Ideiglenes Forradalmi Bizottságának megalakulása
 • A Kisgazdapárt lőrinci szervezete bejelenti helyigényét a rendőrkapitányságon
 • Pestimre

 • Koszorúzási ünnepség a Magyar Hősök Emlékművénél
 • A Kisgazdapárt imrei szervezetének alakuló ülése (mindkettőt Szőts Mihály szervezi)
11.02.

  Országos-Budapest

 • Közlemény: hétfőn kezdődhet a tanítás
 • Elkezdik helyreállítani a villamos vonalakat

XVIII. kerület

  Pestlőrinc

 • A lőrinci harcok áldozatainak ünnepélyes temetése a lőrinci temetőben a forradalmi bizottság szervezésében
11.03.

  Országos-Budapest

 • Vidéki nagyvárosok külső területeinek szovjet megszállása
 • Csapatmozgások országszerte

XVIII. kerület

  Pestlőrinc

 • Megjelenik a Lőrinci Újság
 • Berczy Károly a bizottság képviseletében beszédet mond a Lőrinci Fonóban, és részt vesz az SZTK dolgozóival folytatott egyeztetésen
 • A kerületi Ideiglenes Forradalmi Nemzeti Bizottság ülése, amelyen csatlakoznak a Lőrinci Hengermű követeléseihez, dr. Berczy Károly lemond tagságáról
 • Megalakul a kisiparosok ipartestülete a tanácsházán
 • Szántó Farkas Béla parancsra a Stromfeld Aurél laktanyába megy. A laktanyában készülnek a szovjet támadásra, több löveget állítanak tüzelőállásba. Két löveget Szántóra bíznak a Vecsés és Lőrinc határán álló Steinmetz-szobor környékén
 • Kasza Miklós a Stromfeld laktanya egy tisztjével a repülőtérre megy, ahol szembesülnek a szovjet túlerővel
11.04.

  Országos-Budapest

 • Hajnalban szovjet támadás Budapest ellen
 • Harc a fővárosban és az ország több pontján
 • Szolnokon megalakul a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány Kádár János vezetésével
 • A Nagy Imre-kormány tagjai a jugoszláv követségre menekülnek

XVIII. kerület

  Pestlőrinc

 • Szovjet támadás, rengeteg tank az utcákon
 • A rendőrkapitányságot elhagyják a rendőrök, a nemzetőrség vezetője Molnár Károly lesz
 • A katonákat visszarendelik a kivontatott lövegektől a laktanyákba
 • Az Üllői úti Stromfeld Aurél laktanyát elhagyják a magyar katonák
 • Fegyveres összecsapások több helyszínen
 • Szántó Farkas Béla irányítja a Béke téri fegyveresekett
 • Pestimre

 • A szovjetek a volt községházáról (rendőrőrs) elviszik a fegyvereket és lőszereket
11.05.

  Országos-Budapest

 • A szovjetek a Magyar Néphadsereg valamennyi alakulatát lefegyverzik
 • Budapesten több ponton folytatódik az ellenállás, többek között a Corvin köz is tartja magát

XVIII. kerület

  Pestlőrinc

 • Tűzharc több helyszínen az Üllői út mentén (Béke tér, régi lőrinci temető)
 • Folyik a két laktanya kifosztása
11.06.

  Országos-Budapest

 • Kijárási tilalom elrendelése

XVIII. kerület

  Pestlőrinc

 • Szántó Farkas áthelyezi a tüzelőállást a régi temetőtől az iparvasúti átjáróhoz és gyalogsági védelmére golyószórót állít a Dalmady Győző és Bokányi Dezső utcai sarokra (talán nov. 7.) Tűzharc a Piros iskolánál (egyes források szerint nov. 8.)
11.07.

  Országos-Budapest

 • A Kádár-kormány leteszi az esküt a Parlamentben
 • Visszaállítják a forradalom előtti államigazgatást
 • A forradalmi bizottságokat megfosztják intézkedési joguktól

XVIII. kerület

  Pestlőrinc

 • Tűzharc a régi lőrinci temetőnél (Üllői út), az ágyúk átvontatása az iparvasúti átjáróhoz
11.08.

  Országos-Budapest

 • Több ponton megszűnik az ellenállás

XVIII. kerület

  Pestlőrinc

 • Az iparvasúti átjárónál megállítanak és kilőnek egy szovjet tehergépkocsit, két szovjet katona elfogása és a Bokányi Dezső utcai Általános Iskolába szállítása
 • A Béke tér közelében működő Fröhling-pékségnél sorban állók mellett lövedék csapódik be, legalább 16-an a helyszínen meghalnak, egy sérült a kórházba szállítás után veszti életét
 • Baross utcai székhelyén a Tutsch-csoportot lefegyverzi egy szovjet alakulat
 • Harcok a téglagyárnál, a Kossuth tér környékén
 • Szántó Farkas Béla kilátástalannak ítélve a küzdelmet, hazaküldi embereit
11.09.

  Országos-Budapest

 • A szovjetek általános támadást indítanak Csepel elfoglalására

XVIII. kerület

  Pestlőrinc

 • Dr. Balogh György átadja a vezetést a visszatérő tanácstitkárnak
 • A szovjet csapatok elfoglalják a Beloiannisz laktanyát
11.10.

  Országos-Budapest

 • Megkezdi működését az első karhatalmi tiszti ezred (pufajkások)
11.11.

  Országos-Budapest

 • Kádár levertnek nyilvánítja a felkelést
 • Csepel elfoglalása, Budapesten befejeződik a szervezett fegyveres ellenállás
11.14.

XVIII. kerület

  Pestlőrinc

 • Vig László felkéri Balogh Györgyöt és Szőts Mihályt, hogy vegyenek részt a vöröskeresztes akcióbizottság munkájában
12.11.

  Országos-Budapest

 • Kétnapos országos sztrájk
12.12.

XVIII. kerület

  Pestlőrinc

 • A Béke téren a villamosközlekedés megbénítására összegyűlt tömeg feloszlatása
 • Pestimre

 • A nagyállomáson a szerelvényt hárman nem engedik tovább, lekapcsolják a mozdonyt
12.16.

  Országos-Budapest

 • Megkezdődik a forradalmárok bebörtönzése és kivégzése